DFS Liptáčik

Detský folklórny súbor LIPTÁČIK pôvodne pôsobil pod názvom Kukulienka. Svoju históriu začal písať ako folklórny krúžok Centra voľného času Elán (CVČ) už pred rokom 1989. Napriek tomu sa jeho činnosť nepodarilo plne rozbehnúť. „Folklórny súbor Liptov potreboval tanečníkov, a tak v lete 2003 oslovili Pavla Svrčeka z CVČ s ponukou spolupráce. Od septembra 2003 začal pôsobiť detský folklórny súbor Liptáčik, ktorého organizačnú stránku zabezpečovalo CVČ, nácviky s programom a predstavením zase FS. Od septembra 2007 došlo k zmene, pretože súbor prešiel pod novozaloženú SZUŠ ľudového tanca a hudby.

Späť

© FULLOVE DNI