FS Liptov

Folklórny súbor Liptov vznikol pravdepodobne v roku 1946, kedy už existovala spevácka časť súboru. V rokoch 1950 – 1960 spolupracovala s folklórnou skupinou v Liptovských Sliačoch, ktorá dodávala tanečný program. V roku 1962 prišlo oživenie a folklórna skupina začala pracovať pri závodnom klube ROH Severoslovenských celulózok a papierní, od roku 1969 pri závodnom klube Bavlnárskych závodov V. I. Lenina a od septembra toho istého roku pri Kultúrnom a spoločenskom stredisku. V roku 1971 boli tanečníci súboru Vojtech Littva a Dušan Domiter vyhlásení za najlepších amatérskych tanečníkov, v tomto období (až do roku 1977) spolupracoval súbor aj s manželmi Hulejovcami. Od roku 1979 prešiel súbor opätovne pod Bavlnárske závody a v osemdesiatych rokoch reprezentoval súbor Československo na viacerých zahraničných festivaloch: vo Francúzsku (1983), Sýrii (1984) a Maroku (1985). V roku 1992 prešlo pod Odbor kultúry Mestského úradu v Ružomberku, od roku 1995 pod Kultúrne a informačné centrum a 1. januára 2001 vzniklo občianske združenie Folklórny súbor Liptov.

Späť

© FULLOVE DNI